Reklama
Wielka Fatra Wielka Fatra Wielka Fatra
Mumlavské vodopádyWasserfälle Mumlavské vodopádyWaterfalls Mumlavské vodopády


Wodospady Mumlawy (Mumlavské vodopády)


Prawie 10 m wysokie wodospady na rzece Mumlawie na skraju Mumlawskiego do³u pod Ptaczincem opodal Harrachowa. Wodospady zajmuj¹ ca³¹ powierzchniê rzeki, tworz¹c w skale granitowej olbrzymie kotliny, tzw. czertowa oka (diabelskie oczy). Niedaleko wodospadów znajduje siê Mumlawska buda – pierwotnie gajówka harrachowska.
 


 
Kilka widoków na wodospady
   Zakwaterowanie Harrachow
  Zakwaterowanie Jakuszyce
2 km
  Zakwaterowanie Szklarska Porêba
 

TOPlist